Centrum Edukacji

Kursy i warsztaty podnoszące twoją wiedzę, kompetencje i umiejętności

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia i warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu w tym zajęcia wyrównawcze.

Przygotowanie do egzaminów

Przygotowujemy uczniów szkół podstawowych do nowego egzaminu ósmoklasisty, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

Warsztaty specjalistyczne

Zajęcia z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją i dysortografią.

Zajęcia z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Wyróżnia Nas

Profesjonalizm

Praktyka

Innowacyjność

Doświadczenie

Zaangażowanie

Kreatywność