Centrum Edukacji

Zajęcia i warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu w tym zajęcia wyrównawcze a także przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury z przedmiotów podstawowych jak i dodatkowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia.

Szkoła podstawowa

Prowadzone przez nas zajęcia i warsztaty opieramy na podstawie programowej według rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Przekazywaną wiedzę rozszerzamy o umiejętności przydatne w późniejszej edukacji jak i w codziennym życiu.

Liceum, Technikum

Prowadzone przez nas zajęcia i warsztaty opieramy na podstawie programowej według rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Przekazywaną wiedzę rozszerzamy o umiejętności przydatne w późniejszej edukacji jak i w codziennym życiu.

Szkoła branżowa

Prowadzone przez nas zajęcia i warsztaty opieramy na podstawie programowej według rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Przekazywaną wiedzę rozszerzamy o umiejętności przydatne w późniejszej edukacji jak i w codziennym życiu.

Prowadzone przez nas zajęcia i warsztaty opieramy na podstawie programowej według rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

Przekazywaną wiedzę rozszerzamy o umiejętności przydatne w późniejszej edukacji jak i w codziennym życiu.

Oferta edukacyjna

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Język angielski

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa z ukierunkowaniem na pierwszą pomoc

Zajęcia z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją i dysortografią

Zajęcia z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej

Wychowanie fizyczne ogólnorozwojowe oraz ze specjalistyczną rehabilitację ruchową w tym aerobik i aqua aerobik, zajęcia taneczne

Zajęcia na basenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych: oswojenie z wodą, nauka pływania, doskonalenie pływania, rehabilitacja ruchowa w wodzie