Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.”

Sposób organizacji szkolenia:

  • szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;
  • szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

  • szkolenie stacjonarne – 80 zł
  • szkolenie online – 70 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.