Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności
    projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Sposób organizacji szkolenia:

  • szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;
  • szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

  • szkolenie stacjonarne – 180 zł
  • szkolenie online – 150 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.