Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących
    zadania tej służby.

Sposób organizacji szkolenia:

  • szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;
  • szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

  • szkolenie stacjonarne – 500 zł
  • szkolenie online – 350 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.