Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami;
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Sposób organizacji szkolenia

  • szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;
  • szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

  • szkolenie stacjonarne – 180 zł
  • szkolenie online – 150 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.